Places

Showing 1-20 of 27,900 items.
ThumbnailIDNameAddressTypeDescriptionUpdated 
    
1065018Braki"Braki", Ērgļu pagasts, Madonas novads, LV-4840Farmstead

Rūdolfa Blaumaņa memoriālais muzejs.

2019-05-29
1065040Salaspils Botāniskais dārzsMeadow2017-12-11
1066670Ainaži Ainaži, Limbažu novadsCity

novada pilsēta Ainaži [AT likums 2008, groz. 2015] Ainaži, Salacgrīvas novads, agrāk Limbažu rajons

Ainažu nosaukums cēlies no igauņu vārda - hain - siens - vai hainastee - ceļš, kas iebraukts vedot sienu no jūrmalas pļavām. Taču iespējams, ka pilsēta savu vārdu ieguvusi no lībiešu vārda - ainagi, kas nozīmē - vientuļš.

2018-12-19
1066671Aizkraukle Aizkraukle, Aizkraukles novadsCity

novada pilsēta Aizkraukle [AT likums 2008, groz. 2015] Aizkraukle, Aizkraukles novads, agrāk Aizkraukles rajons

2018-01-31
1066673Aknīste Aknīste, Jēkabpils novadsCity

novada pilsēta Aknīste [AT likums 2008, groz. 2015] Aknīste, Aknīstes novads, agrāk Jēkabpils rajons

2018-01-31
1066674Aloja Aloja, Limbažu novadsCity

novada pilsēta Aloja [AT likums 2008, groz. 2015] Aloja, Alojas novads, agrāk Limbažu rajons

2018-01-31
1066675Alūksne Alūksne, Alūksnes novadsCity

novada pilsēta Alūksne [AT likums 2008, groz. 2015] Alūksne, Alūksnes novads, agrāk Alūksnes rajons

2018-01-31
1066676Ape Ape, Smiltenes novadsCity

Ape atrodas Vaidavas upes krastā pie Igaunijas robežas. Apes pirmsākumi meklējami 1420. gadā, kad Ordeņa mestrs Zigfrīds Landers fon Španheins nodeva Gerhardam Hoppem uz lēņu tiesībām vēlākos Oppes (Hoppenhof) muižas zemes. No šī uzvārda cēlies pilsētas nosaukums. XIX gadsimta vidū līdz ar zemnieku saimniecību attīstību pie muižas izveidojās tirdzniecības un amatniecības centrs. Liela daļa ēku tika būvētas no vietējā dolomīta. Miests piedzīvoja uzplaukumu 19. gadsimta otrajā pusē, kad par muižas īpašnieku kļuva brīvkungs Aksels fon Delvigs. Pēc šaursliežu dzelzceļa līnijas Stukmaņi-Ape-Valka uzbūves 1903. gadā (to būvēja un apkalpoja Līvlandes pieveddzelzceļu sabiedrība) un Apes stacijas atklāšanas 1903. gada 15. augustā nelielajam ciematiņam izveidojās sakari ar Krievijas un Ziemeļvidzemes rūpniecības centriem un Pērnavas ostu.

Latvijas brīvības cīņi laikā Apes apkārtnē 1919. gadā norisinājās sīvas kaujas starp Valmieras pulka, somu un igauņu karaspēku no vienas puses un Sarkanās armijas vienībām no otras.

1921. gadā Opei piešķīra miesta tiesības, 1925. gadā to pārdēvēja par Api. 1928. gada 11. februārī Apes miestam piešķirtas pilsētas tiesības.

1935. gadā pilsētā bija 922 iedzīvotāji (73% latviešu, 15% igauņu), 236 gruntsgabali, 40 mūra, 98 koka, 44 jauktas ēkas. Apes sešu klašu pamatskola, divgadīgā lauksaimniecības skola ar fermu, pasta un telegrāfa kantoris, Apes muitas punkts, robežsargu brigādes otrās atsevišķās rotas robežuzraugs, Valkas apriņķa IV iecirkņa miertiesnesis, Apes rajona agronoms un veterinārārsts, Apes aptieka, kas dibināta 1893. gadā. 57 tirdzniecības un 68 rūpniecības iestādes. Pilsētas budžets - Ls 28 693.

Apes pilsētas sabiedrisko dzīvi veicināja šādas organizācijas: Apes brīvprātīgo ugunsdzēsēju biedrība, dib. 1922. g.; Apes divgadīgās lauksaimniecības skolas absolventu biedrība, dib. 1928. g.; Apes igauņu izglītības biedrība, dib. 1927. g.; Apes krājaizdevumu sabiedrība, dib. pirms Pirmā pasaules kara; Apes II lopkopības pārraudzības biedrība, dib. 1931. g.; Apes mednieku biedrība, dib. 1938. g.; Apes namīpašnieku biedrība, dib. 1928. g.; Apes patērētāju biedrība, dib. pirms Pirmā pasaules kara; Apes sporta biedrība, dib. 1933. g.; Apes sugas lopaudzētāju biedrība, dib. 1930. g.; Apes un apkārtnes amatnieku biedrība, dib. 1930. g.

Laikā no 1950. līdz 1956. gadam Ape bija rajona centrs. Pašreizējās administratīvajās robežās Apes pilsēta ar lauku teritoriju izveidojusies 1967. gadā.

Dzelzceļa satiksme uz Api beidzās, kad 1970. gadā slēdza satiksmi posmā Valga-Ape, bet ar 1973. gada 1. janvāri pārtrauca pārvadājumus arī no Apes līdz Alūksnei. Drīz pēc tam slēgtajos posmos sliežu ceļi tika demontēti un nodoti metāllūžņos. No dolomīta būvētā Apes stacijas ēka saglabājusies līdz mūsdienām; kādu laiku tā tika izmantota kā autoosta, arī pašlaik autobusi pietur laukumā blakus stacijas ēkai. Stacijas ēka mūsdienās ir slēgta, bet tās logos izvietoti informācijas stendi par Apes vēsturi.


Avoti:

Eichenbaums, V. Pilsētai Apei - 70. Latvijas Vēstnesis, 1998, Nr. 89/90 (03.04.). Pieejams: https://www.vestnesis.lv/ta/id/31754 [skat. 03.01.2022.]

https://lv.wikipedia.org/wiki/Ape [skat. 03.01.2022.]

2022-01-03
1066677Auce Auce, Dobeles novadsCity

novada pilsēta Auce [AT likums 2008, groz. 2015] Auce, Auces novads, agrāk Dobeles rajons

2018-01-31
1066678Baldone Baldone, Ķekavas novadsCity

novada pilsēta Baldone [AT likums 2008, groz. 2015] Baldone, Baldones novads, agrāk Rīgas rajons

2018-05-16
1066682Brocēni Brocēni, Brocēnu novadsCity

novada pilsēta Brocēni [AT likums 2008, groz. 2015] Brocēni, Brocēnu novads, agrāk Saldus rajons

2018-01-31
1066683Cesvaine Cesvaine, Madonas novadsCity

Lit.: Podiņš, B. Par Cesveines vārdu // Cesvaines Ziņas, 2012, Nr. 11 (232), 5. lpp.

2018-03-06
1066688Durbe Durbe, Dienvidkurzemes novadsCity


2022-12-21
1066689GrobiņaGrobiņa, Dienvidkurzemes novadsCity

novada pilsēta Grobiņa [AT likums 2008, groz. 2015] Grobiņa, Grobiņas novads, agrāk Liepājas rajons

2018-01-31
1066690Gulbene Gulbene, Gulbenes novadsCity

novada pilsēta Gulbene [AT likums 2008, groz. 2015] Gulbene, Gulbenes novads, agrāk Gulbenes rajons

2018-01-31
1066691Ikšķile Ikšķile, Ogres novadsCity

novada pilsēta Ikšķile [AT likums 2008, groz. 2015] Ikšķile, Ikšķiles novads, agrāk Ogres rajons

2018-02-01
1066692Ilūkste Ilūkste, Augšdaugavas novadsCity

novada pilsēta Ilūkste [AT likums 2008, groz. 2015] Ilūkste, Ilūkstes novads, agrāk Daugavpils rajons

2018-02-01
1066693Jaunjelgava Jaunjelgava, Aizkraukles novadsCity

novada pilsēta Jaunjelgava [AT likums 2008, groz. 2015] Jaunjelgavas novads, agrāk Aizkraukles rajons

2018-02-01
1066694Jelgava JelgavaCity2019-09-19
1066697Kandava Kandava, Tukuma novadsCity

novada pilsēta Kandava [AT likums 2008, groz. 2015] Kandava, Kandavas novads, agrāk Tukuma rajons

2018-02-01
Showing 1-20 of 27,900 items.