Partners and supporters

Supporters

Valsts pētījumu programma

State Research Programme's project "Towards Development of Open and FAIR Digital Humanities Ecosystem in Latvia" (No. VPP-IZM-DH-2022/1-0002)
State Research Programme's project “Digital Resources for Humanities: Integration and Cooperation” (No. VPP-IZM-DH-2020/1-0001).

Partners

Latvijas Nacionālā bibliotēka
LU Matemātikas un informātikas institūta Mākslīgā intelekta laboratorija
LU Matemātikas un informātikas institūts
Latvijas Kultūras akadēmija
Norsk Folkemuseum
Norwegian Ethnological Research
Liepājas Universitāte
Rēzekner Tehnoloģiju akadēmija