Apbalvojumi

Tiek rādīti ieraksti 41-60 no 306.
sīkattēlsNosaukumsAprakstsKategorijaValstsGadiApbalvotie darbiApbalvotās personas
    
PBLA Krišjāņa Barona prēmijaKrišjāņa Barona prēmiju piešķir par darbiem latviešu kultūras dzīves vai Latvijas dabas pētīšanā, par kultūras kopšanu, par ieguldījumu audzināšanas darbā. Prēmija trimdā tiek piešķirta no 1960. gada.Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda19607264
Goppera fonda balvaK. Goppers (1876–1941) – ģenerālis, Latvijas skautu prezidents, piedalījies strēlnieku kaujās, bijis Vidzemes diviziona komandieris, Rīgas garnizona priekšnieks, 1941. g. čekistu nošauts. 1947. g. dibināts K. Goppera fonds, kas piešķir balvas par literatūras un mākslas darbiem, kuri nozīmīgi jaunatnes nacionālajā audzināšanā. Laureāti tiek paziņoti 2. aprīlī – K. Goppera dzimšanas dienā (regulāri no 1962. gada).Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda1947 - 19624635
Jāņa Jaunsudrabiņa balvaJāņa Jaunsudrabiņa fonds dibināts 1962. gadā. Kopš 1963. gada tiek piešķirta fonda balva prozas darbiem, kas ienes jaunas satura, stila vai formas vērtības latviešu literatūrā.Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda19631515
Anšlava Eglīša fonda balva1992. gadā nodibināts rakstnieka Anšlava Eglīša (1906–1992) literatūras un mākslas fonds.Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda199344
Andrīva Jūrdža fonda balvaLatgaliešu dziesminieka, dzejnieka Andrīva Jūrdža (1845–1925) balva.Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda195487
Jāzepa Rancāna fonda balvaBīskapa J. Rancāna (1886–1969) fonds dibināts 1970. g. Tā līdzekļi tiek atvēlēti arī emigrācijas katoļu darbinieku apbalvošanai.Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda197755
Ērika Raistera piemiņas fonda balva

Dzejnieka, literatūras kritiķa, žurnālista Ērika Raistera (1905–1967) fonds dibināts 1973. gadā. Fonds piešķīris balvas vairākiem rakstniekiem un žurnālistiem.

Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda19742020
Raiņa un Aspazijas fonda balvaBalva Latvijā pirmo reizi piešķirta 1944. gadā Ērikam Ādamsonam par romānu "Sava ceļa gājējs" un Jānim Grotam par dzejoļu krājumu "Klusums". Trimdā balvu sāk piešķirt 1954. gadā. Pēc zināma pārtraukuma Raiņa un Aspazijas fonds 1992. gadā atjaunoja savu darbību Latvijā.Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda1944 - 19541514
Spodra Klauverta fonda balvaDramaturga un sabiedriskā darbinieka Spodra Klauverta (1920–1980) fonda balva piešķirta Austrālijā dzīvojošiem kultūras darbiniekiem.Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda1986 - 199133
Annas Ābeles fonda balvaValodnieces, fonētiķes, pedagoģes A. Ābeles (1881–1975) fonda balva tiek piešķirta no 1979. gada par zinātniskiem pētījumiem valodniecībā.Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda197976
Edgara Sūnas piemiņas fonda balvaFondu dibinājusi Melānija Sūna sava dzīves drauga Edgara Sūnas piemiņai. Balvas tika piešķirtas par izciliem darbiem literatūrā, īpaši vēsturiskiem un kapitāldarbiem. (Info no: Laiks, Nr. 40., 18.05.1988.)Apbalvojumi trimdā (1945–1991)Trimda198833
Latvijas PSR Valsts prēmijaApbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)Latvija1957 - 19895549
Klāva Elsberga prēmija

Klāva Elsberga prēmija ir literārs apbalvojums, ko piešķīra par gada labāko debiju dzejā un atdzejā. Prēmiju pēc dzejnieka Klāva Elsberga (1959-1987) traģiskās nāves 1987. gadā nodibina Latvijas Rakstnieku savienība. Prēmijas piešķiršanas žūrijā gan K. Elsberga ģimenes locekļi, gan dzejnieki, gan arī iepriekšējo gadu prēmijas laureāti. Prēmiju piešķir ik gadu par gada laikā publicēto izcilāko jaunā rakstnieka darbu dzejā, prozā, dramaturģijā, literatūrkritikā vai tulkošanā. Pirmos piecus gadus prēmiju veido naudas balva, savukārt vēlāk prēmijai tika pievienota iespēja izdot konkursam iesniegto manuskrptu kādā apgādā. 1992. un 1993. gadā prēmiju nepiešķīra.

Apbalvojumi atjaunotajā Latvijas Republikā (1991– )Latvija1987 - 20011414
Jāņa Ezeriņa prēmija un žurnāla ''Daugava'' prēmijaPrēmijas dibinātas 1982. gadā rakstnieka J. Ezeriņa piemiņai, kā arī tulkotāju darba veicināšanai. Katru gadu žurnāla "Daugava" redakcija savu prēmiju piešķir par labāko latviešu dzejas tulkojumu un Madonas rajona valsts saimniecība "Prauliena" – J. Ezeriņa prēmiju par labāko latviešu prozas tulkojumu, kas publicēts žurnālā "Daugava". Laureātus paziņo gada pēdējā mēnesī.Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)Latvija198200
Žaņa Grīvas prēmijaPrēmija dibināta 1984. gadā. Reizi trijos gados to piešķir Rīgas rajona kopsaimniecība "Mārupe" par literāru vai publicistisku darbu, kas veltīts miera, tautu draudzības un internacionālisma tematikai.Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)Latvija198544
Andreja Pumpura prēmijaPrēmija dibināta 1977. gadā. Reizi divos gados to piešķir Ogres rajona kopsaimniecība "Lāčplēsis" par labāko lauku tematikai veltīto latviešu autora lugu un tās iestudējumu profesionālā teātrī. Laureāti tiek paziņoti 22. septembrī – A. Pumpura dzimšanas dienā.Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)Latvija197754
Raiņa prēmijaPrēmija dibināta 1985. gadā. To piešķir Rīgas pilsētas Tautas deputātu padomes izpildkomiteja ik pēc pieciem gadiem septembrī – Tautas dzejnieka Raiņa dzimšanas dienas atceres laikā. Prēmiju piešķir par ievērojamu devumu Rīgas tēlojumā, kā arī Raiņa daiļrades pētniecībā un popularizēšanā.Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)Latvija198544
Latvijas Rakstnieku savienības prēmijaPrēmija pirmo reizi piešķirta 1980. gada 22. oktobrī. To piešķir reizi divos gados Latvijas Rakstnieku savienības dibināšanas gadadienā par darbiem, kuros atspoguļota tautas revolucionārā pagātne.Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)Latvija198087
Andreja Upīša prēmija (ZA)Prēmija dibināta 1975. gadā. To piešķir Latvijas Zinātņu akadēmija reizi divos gados par literatūrzinātniskiem darbiem.Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)Latvija197577
Andreja Upīša prēmija (Skrīveri)Prēmija dibināta 1977. gadā. Reizi piecos gados to piešķir Skrīveru izmēģinājumu stacija par literāriem, literatūrzinātniskiem darbiem un tulkojumiem. Laureāti tiek paziņoti 4. decembrī – A. Upīša dzimšanas dienā.Apbalvojumi Latvijas PSR (1945–1991)Latvija19771616
Tiek rādīti ieraksti 41-60 no 306.