Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas krājums

LFK RTA
Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas krājums

Rēzeknes Tehnoloģiju akadēmijas krājums


Materiāli digitalizēti un integrēti garamantas.lv:

Valsts pētījumu programmas "Humanitāro zinātņu digitālie resursi" ietvaros (Projekta Nr.: VPP-IZM-DH-2020/1-0001)

VPP (1).jpg