Latvijas teātris

TEA
Latvijas teātris

Teātra mākslas nozares informācijas resurss, kurā tiek apkopoti dati par Latvijas teātra mākslas personībām un notikumiem. Digitālā infrastruktūra tiek attīstīta pamazām, tādēļ datu apjoms vēl ir fragmentēts.

Nākotnē digitālajā arhīvā būs ērti atrodama informācija par Latvijā strādājošajiem teātra māksliniekiem (tostarp teātra organizāciju darbiniekiem), par viņu radītajiem darbiem un būtiskākajiem biogrāfijas datiem (izglītība, darba vietas, saņemtie apbalvojumi u.c.).

Krājums papildināts un attīstīts arī ar Valsts Kultūrkapitāla fonda atbalstu.