Vilks pirtī kasas laukā.

Vilks pirtī, kazas laukā.